Token presale is live network – BSC

Referrat to get
30%-50%

Features X100NFT

Là một tính năng mạnh mẽ hỗ trợ dự án NFT: Move to Earn.

Promote the project

X100NFT là 1 mã thông báo do cộng đồng tài trợ sự án tiềm năng và nhóm không nắm giữ 100% để sử dụng thanh khoản

Sàn giao dịch NFT

X100NFT Là Gì ?

Là một chức năng đặc biệt đã được tích hợp trong hợp đồng thông minh, hỗ trợ dự án triển vọng. Được xây dựng theo thuật toán học để thực hiện việc đấu giá mua bán P2P sản phẩm NFT

TOKENOMIC

  • Max supply : 999,000,000
  • Burn : 3%
  • Airdrop : 3%
  • Bán riêng : 14%
  • Bán trước : 45%
  • Pancakeswap LP : 35%
  • Roadmap

    PARTNERS